Agnieszka Majewska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca.

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz  edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Jestem osobą otwartą i empatyczną. W wolnej chwili lubię czytać książki i poszerzać zdobytą wiedzę.

08.01.2024 r.

8 stycznia 2024 r. został ustalony jako dzień wolny od zajęć w zamian za przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. Święto Trzech Króli.

Sekretariat będzie czynny w godzinach 7:00 – 15:00

Telefony zaufania – Ministerstwa Edukacji i Nauki

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w szkole załączonej informacji o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Zależy nam, aby w ramach kampanii informacyjnej w szkołach i placówkach, do dzieci i młodzieży dotarła informacja o infoliniach, które im pomagają.