O przedszkolu

To, co nas wyróżnia, to świadczenie usług przez cały rok. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.00. Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia.

Jesteśmy elastyczną placówką. Oferujemy możliwość zastosowania diet indywidualnych: lekkostrawną, bezmleczną, bezglutenową, bez cukru, hipoalergiczną. Ponadto propagujemy zdrowy styl życia i higienę osobistą. Grupy dobieramy pod kątem zainteresowań, uzdolnień i potrzeb dzieci.

Nasze przedszkole jest bardzo dogodnie położone. Do ul. Hetmańskiej, dzięki obwodnicom i nowym drogom w środku miasta – można łatwo i szybko dojechać z każdego zakątka Białegostoku.

Serdecznie zapraszamy!

Inspirują nas dziecięce marzenia. Naszą misją jest ich spełnienie.

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka. Chcąc przygotować dzieci do „startu” w życie szkolne, a także dać im solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej, pragniemy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, Chcemy dbać o rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem.

Przykładamy ogromną wagę do realizacji podstawy programowej oraz uwzględniamy aktualne kierunki polityki oświatowej zgodne z wytycznymi MEN. Programy dydaktyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości dziecka oraz odpowiednio dobrane do grup wiekowych.

W atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia chcemy wspomagać Nasze Zuchy w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata. Poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz odpowiedni program będziemy stymulować naturalny rozwój dziecka.

Zapewniamy także, iż pobyt w przedszkolu jest niezastąpioną formą wszechstronnego rozwoju umysłowego, fizycznego dziecka oraz kształtowania wyobraźni. Dzięki aktywnemu włączaniu się w życie przedszkolne rozwijamy obszar społeczno-emocjonalny, dojrzałości dziecięcą, poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Wierzymy, że wybór Naszego Przedszkola Będzie dla Państwa dobrym wyborem, a dzieci otrzymają optymalne warunki do rozwoju.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Przedszkola Świat Zucha w Białymstoku
Adam Jakoniuk

Rytmika

Dzieci poprzez zabawę uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.

Koło plastyczne

Zajęcia pobudzają twórczość młodego człowieka, dając możliwości swobodnego działania poprzez zaangażowanie w różne formy plastyczne.

Koło teatralne

Zajęcia teatralne rozwijają u dzieci umiejętności wyrażania swoich emocji poprzez wcielanie się w różne postacie z bajek. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami, co daje możliwość opanowania dość trudnej sztuki wystąpień, jak i ćwiczenie pamięci.

Koło badawcze „Mali Badacze”

Celem zajęć jest tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. Rozbudzanie ciekawości otaczającego świata.

Język angielski

Dzieci od najmłodszych lat uczą się poprzez zabawę. Nauka języków jest bardzo ważnym elementem edukacji, dlatego też podczas zajęć z języka angielskiego łączymy naukę z zabawą. Sprawia to, że przyswajanie obcego języka staje się dla Zuchów łatwe i przyjemne.

Koło matematyczne

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności i umiejętności matematycznych. Na zajęciach wykorzystywana są metody aktywizujące tak aby nauka była wesoła i przyjemna.

Dodatkowo odpłatne

Zajęcia muzyczne

Podczas zajęć umuzykalniających dzieci relaksują się, ćwiczą umiejętności muzyczno-rytmiczne oraz poznają świat poprzez muzykę. Program zajęć muzycznych koreluje z podstawą programową realizowaną podczas zajęć edukacyjnych w poszczególnych grupach.

PAARO

Mobilna szkoła tańca to sprawdzone techniki ruchowe, taneczne wzbudzające zainteresowanie i zapał u dzieci w różnym wieku. Ten rodzaj aktywności ruchowej kształtuje sprawność motoryczną, prowadząc do harmonijnego rozwoju organizmu.

Basen

Dzieci rozwijają naukę pływania na basenie przy ulicy Zwycięstwa w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym pod opieką profesjonalnych instruktorów. Jest to nie tylko przyswajanie nowych umiejętności, ale też świetna zabawa dla każdego.

Kinder Coach

Akademia Piłki Nożnej to system zajęć, który pozwala trenerom zindywidualizować proces szkolenia tak, aby każdy zawodnik niezależnie od poziomu, systematycznie podnosił swoje umiejętności. Całość pozwoli rozwijać się dzieciom, a rodzicom czerpać radość z tego rozwoju.

Szachy

Zajęcia szachowe mają zarówno wymiar edukacyjny, jak i wychowawczy. Są wstępem do świata zasad i szacunku do drugiego człowieka. Szachy to świetne narzędzie do treningu koncentracji oraz wyciszenia młodego gracza. Uczą ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje.

Język angielski

Akademia Piłki Nożnej to system zajęć, który pozwala trenerom zindywidualizować proces szkolenia tak, aby każdy zawodnik niezależnie od poziomu, systematycznie podnosił swoje umiejętności. Całość pozwoli rozwijać się dzieciom, a rodzicom czerpać radość z tego rozwoju.

Języki hiszpański

Uczniowie zapoznają się z językiem hiszpańskim w przyjemny i progresywny sposób słuchając nagrań, rozmawiając z kolegami, rysując, śpiewając oraz zbliżając się do tematów, które ich interesują, takich jak: świat sportu, zwierząt, czy też tradycji, obyczajów obchodzonych w różnych zakątkach naszej planety.

Logopeda

Chociaż zajęcia mają charakter terapii ukierunkowanej na określone wady wymowy oraz zaburzenia mowy, to przybierają formę doskonałej zabawy. Wszystkie ćwiczenia powodują nie tylko podniesienie umiejętności logopedycznych, ale też dają dużo radości.

Kadra

Aktualności

Przerwa urlopowa

Zmiana stawki za wyżywienie od 1 września 2024 r.

Dyrektor przedszkola „Świat Zucha”  w Białymstoku informuje, iż z dniem 01.09.2024 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej w przedszkolu.  Stawka całodziennego wyżywienia wynosić będzie 16,50 zł. za trzy  posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) . 

List Ministra Zdrowia skierowany do rodziców/opiekunów prawnych

Drodzy Rodzice poniżej znajduje się link, który po kliknięciu przekieruje Państwa do treści listu jaki wystosował Minister Zdrowia List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów – przedszkola, szkoły

Praca sekretariatu 2 maja

Życzenia Wielkanocne!

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Grupy

GodzinaCo robimy
6:30-7:30- Schodzenie się dzieci.
- Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci-swobodne zabawy w kącikach tematycznych w grupach łączonych.
- Kształtowanie nawyku sprzątania po zabawie i dbania o porządek wokół siebie.
7:30-8:30
- Zabawy indywidualne i w grupach.
- Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych.
- Korzystanie z gier i układanek stolikowych.
- Rozwijanie sprawności rąk poprzez rysowanie i kolorowanie.
- Zabawy ruchowe, integracyjne, przy muzyce.
- Ćwiczenia poranne.
- Prace porządkowe w sali.
8:30-9:00
- Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
- Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.
- Czynności samoobsługowe.
- ŚNIADANIE
9:00-9:30- Realizacja podstawy programowej.
- Zajęcia edukacyjne w sali prowadzone według planów miesięcznych w oparciu o podstawę programową- uwzględniając podział na grupy wiekowe.
9:30-10:00- Realizacja dodatkowych zajęć według planu w poszczególnych grupach wiekowych.
- Zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, język angielski oraz religia.
- Czas przeznaczony na swobodną zabawę dzieci. Rozwijanie przyjaznych stosunków w grupie przedszkolnej. Wdrażanie do prób samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu.
10:00 -11:15- Czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem na podwórko.
- Ubieranie się dzieci- wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci (prawidłowe zakładanie odzieży w odpowiedniej kolejności, dostosowanej do warunków pogodowych) i wzajemnej pomocy.
- Zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
- Spacery w okolicy przedszkola. Obserwacje przyrodnicze.
- Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa.
- W zależności od pogody zabawy ruchowe na sali gimnastycznej lub w sali przedszkolnej.
11:15-12:00- Powrót z podwórka- czynności samoobsługowe w szatni i w toalecie.
- Przygotowanie do obiadu.
- Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem.
-Dbanie o kulturę spożywania posiłku i utrzymanie czystości wokół siebie.
- OBIAD
12:00-14:00W GRUPACH MŁODSZYCH:
- Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek oraz muzyki relaksacyjnej i kołysanek.
- Zachęcanie do samodzielnego rozbierania się i przebierania w piżamę.
- Ćwiczenia w przewracaniu ubrań i wdrażanie do odkładania odzieży na wyznaczone miejsce.
- LEŻAKOWANIE

W GRUPACH STARSZYCH:
- Odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, zabawy relaksująco-wyciszające.
- Zabawy stolikowe: układanie puzzli, układanek, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
- Zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania oraz rozwijające zdolności twórcze dzieci.
14:00-14:30- Czynności porządkowe i higieniczne.
- Wdrażanie do samodzielności i zachowania czystości w miejscu spożywania posiłku.
- PODWIECZOREK
14:30-15:30- Zabawy integracyjne, zespołowe, ruchowe.
- Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym.
- W zależności od pogody zabawy dowolne w sali przedszkolnej, na sali gimnastycznej lub na placu zabaw.
- Prace porządkowe w sali.
15:30-17:00- Zabawy integracyjne w grupach mieszanych wiekowo.
- Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.
- Odpoczynek i wyciszenie: słuchanie bajek, kolorowanie.
- Kontakty indywidualne z rodzicami.
- W zależności od pogody zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym- wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego.
17:00Zamknięcie placówki.

Wychowawczyni: Pani Marta S.

Pomoc nauczyciela: Pani Anna S.

Wychowawczyni: Pani Joanna I.

Pomoc nauczyciela: Pani Agnieszka K.

Wychowawczyni: Pani Anna K.

Pomoc nauczyciela: Pani Justyna A.

Wychowawczyni: Pani Iwona C.

Pomoc nauczyciela: Pani Karolina K.

Wychowawczyni: Pani Dominika Ch.

Pomoc nauczyciela: Pani Małgorzata M.

Wychowawczyni: Pani Justyna P.

Pomoc nauczyciela: Pani Katarzyna G.

Galeria

Kontakt

Przedszkole

Świat Zucha w Białymstoku

ul. Hetmańska 8

15-727 Białystok

Telefon:

Sekretariat/Dyrektor:

tel. +48 663 001 150

Wychowawcy

tel. +48 607 697 520

Numer konta

80 8063 0001 0100 0240 5618 0001