Anna Lewandowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne. Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W życiu kieruję się mottem ,,Sumienie dąży do dobra, wystarczy go posłuchać”.