Magda Karczewska

Nauczyciel świetlicy. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną. Aktualnie jestem studentką studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Poza pracą w świetlicy szkolnej prowadzę zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) z dziećmi w wieku szkolnym w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, szybko nawiązuje kontakty z ludźmi. Ponad wszystko cenię sobie szczerość. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.