Justyna Popowska

Tytuł magistra uzyskałam na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie w Białymstoku. Dodatkowo dla podniesienia swoich kwalifikacji, a także umiejętności biorę udział w różnych szkoleniach i kursach: m.in: TUS, Bajkoterapia, Kodowanie na dywanie. Konsekwentnie dążę do realizacji postawionych przez siebie celów.

Zależy mi na tym, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Rozwijały się w atmosferze szacunku i życzliwości. Bardzo angażuję się w swoją pracę, a kontakt z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Jestem osobą odpowiedzialną i empatyczną.

 

Nowa forma naliczania opłat od 01.09.2023 r.

Szanowni Państwo, informujemy iż od dn. 01.09.2023 r. w Przedszkolu Świat Zucha obowiązuje nowa formuła naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka. Obecnie opłaty będą naliczane tylko za dni obecne. Płatności wysłane zostaną na podane adresy mailowe po zakończonym miesiącu. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc wpłaty. Nr konta pozostaje bez zmian (80 8063 0001 0100 0240 5618 0001). Płatności dokonujemy do 10 dnia następnego miesiąca.

Wyjątkowo:

W miesiącu wrześniu opłaty otrzymają tylko dzieci kontynuujące naukę w naszym przedszkolu.

Nowe dzieci otrzymają rozliczenie za wrzesień 2023 dopiero w październiku 2023 r.

Przypominamy, iż obowiązujące stawki w roku szkolnym 2023/2024 to:

*wyżywienie 15,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

*pobyt w przedszkolu 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę (07:30-12:30 pobyt bezpłatny)

O nieobecności dziecka informujemy każdego dnia do godziny 08:00 pod numerem tel: 607-697-520

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Zmiana stawki żywieniowej i pobytu od 01.09.2023r.

Dyrektor Przedszkola „Świat Zucha”  w Białymstoku informuje, iż z dniem 01.09.2023 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej i pobytu dziecka w przedszkolu. 

Stawka całodziennego wyżywienia wynosić będzie 15,00 zł. za trzy  posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) . 

Wysokość opłaty za pobyt  wynosić będzie 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę (5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej jest bezpłatna).

Wysokość opłat za pobyt w przedszkolu naliczana jest według Uchwały NR  LXXI/970/23  Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r.

Podniesienie opłaty za wyżywienie wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych.