Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów oraz nauczycieli!

Telefony zaufania – Ministerstwa Edukacji i Nauki

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w szkole załączonej informacji o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Zależy nam, aby w ramach kampanii informacyjnej w szkołach i placówkach, do dzieci i młodzieży dotarła informacja o infoliniach, które im pomagają.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Świat Ucznia PSP w Białymstoku

04.09.2023 r.

Wychowawca Klasa Godzina Sala
Aneta Szatyłowicz I A 9:00 113
Ewelina Jaszczuk I B 9:00 108
Agata Masłowska II A 8:30 114
Justyna Siomak-Szymusiuk III A 8:30 214
Katarzyna Drobotko IV A 10:00 212
Agnieszka Majewska V A 10:00 208
Magdalena Pura-Urbańska VI A 8:30 213
Ewelina Filonik VII A 10:00 211

Zmiana kwoty czesnego i wyżywienia od 01.09.2023 r.

Dyrektor Szkoły „Świat Ucznia”  w Białymstoku informuje, iż z dniem 01.09.2023 r. ulega zmianie wysokość stawki czesnego i wyżywienia.

Stawka całodziennego wyżywania będzie wynosić 15 zł.

Wysokość czesnego dla uczniów klas 1-5 będzie wynosić 150 zł miesięcznie.

W przypadku uczęszczania do szkoły trójki rodzeństwa i więcej, czesne będzie wynosić 100 zł miesięcznie.