Magda Karczewska

Nauczyciel świetlicy. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną. Aktualnie jestem studentką studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Poza pracą w świetlicy szkolnej prowadzę zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) z dziećmi w wieku szkolnym w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, szybko nawiązuje kontakty z ludźmi. Ponad wszystko cenię sobie szczerość. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.

Elżbieta Pietruszkiewicz

Nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego i edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach z zakresu pedagogiki.

Jestem osobą pogodą i empatyczną. W wolnej chwili lubię gotować i czytać książki.

Anna Lewandowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne. Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W życiu kieruję się mottem ,,Sumienie dąży do dobra, wystarczy go posłuchać”.

Agnieszka Majewska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca.

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz  edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Jestem osobą otwartą i empatyczną. W wolnej chwili lubię czytać książki i poszerzać zdobytą wiedzę.

08.01.2024 r.

8 stycznia 2024 r. został ustalony jako dzień wolny od zajęć w zamian za przypadające w dniu 6 stycznia 2024 r. Święto Trzech Króli.

Sekretariat będzie czynny w godzinach 7:00 – 15:00