Terminy konsultacji indywidulanych

Drodzy Rodzice!

Poniżej znajduje link w formacie PDF z listą nauczycieli/wychowawców z terminami i godzinami w jakich można się z nimi spotkać.

Bardzo prosimy o wcześniejsze poinformowanie danego nauczyciela najlepiej przez dziennik Vulcan o swojej obecności.

Terminy konsultacji indywidualnych