Magda Karczewska

Nauczyciel świetlicy. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną. Aktualnie jestem studentką studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Poza pracą w świetlicy szkolnej prowadzę zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) z dziećmi w wieku szkolnym w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jestem osobą o pogodnym usposobieniu, szybko nawiązuje kontakty z ludźmi. Ponad wszystko cenię sobie szczerość. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości.

Elżbieta Pietruszkiewicz

Nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego i edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. W dalszym ciągu podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach z zakresu pedagogiki.

Jestem osobą pogodą i empatyczną. W wolnej chwili lubię gotować i czytać książki.

Anna Lewandowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne. Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W życiu kieruję się mottem ,,Sumienie dąży do dobra, wystarczy go posłuchać”.

Agnieszka Majewska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca.

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz  edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Jestem osobą otwartą i empatyczną. W wolnej chwili lubię czytać książki i poszerzać zdobytą wiedzę.

Agata Masłowska

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika rewalidacyjna.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku m.in. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, webinariach.

W codziennej pracy staram się wprowadzać ciepłą oraz przyjazną atmosferę. Jestem osobą otwartą, pogodną i uśmiechniętą. W wolnej chwili lubię czytać książki oraz wykonywać rękodzieło artystyczne.

Aneta Szatyłowicz

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Niepaństwową Wyższa Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku, obroniłam tytuł magistra w obszarze nauk społecznych i humanistycznych na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

 

Systematycznie uczestniczę w szkoleniach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe: Kodowanie na wesoło! Propozycje pracy z uczniami klas I-III, Jak kształtować umiejętności rachowania i liczenia u dzieci klas początkowych, Rozwijanie umiejętności językowych uczniów klas I-III, Dyscyplina w klasie, Gry i zabawy z tabliczką mnożenia. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także pasją. Uważam, że wiele możemy nauczyć się od dzieci i to one napędzają mnie do ciągłego działania. Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą, zawsze pełną chęci do pracy, właśnie takimi cechami chcę zarażać swoich podopiecznych.