Agnieszka Majewska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca.

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją zdrowotną oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz  edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu.

Jestem osobą otwartą i empatyczną. W wolnej chwili lubię czytać książki i poszerzać zdobytą wiedzę.