Justyna Siomak-Szymusiuk

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek pedagogika ogólna.

Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w Niepublicznym Przedszkolu w Warszawie, pracując na stanowisku nauczyciela – wychowawcy. W 2012 roku uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. Uczestniczyła w kursach m.in. Doskonalenie umiejętności wychowawczych w oparciu o koncepcję „Wychowanie bez porażek Thomas Gordon” „Nauczyciel – Rodzic, dogadajmy się”, „Glottodydaktyka – wczesna edukacja językowa wg metody prof. Bronisława Rocławskiego. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i pogodną. W wolnej chwili lubię czytać dobrą książkę. Prywatnie mama 2-letniego syna.