Ewelina Żaneta Jaszczuk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Ponadto uzyskała kwalifikacje w zawodzie opiekunka środowiskowa w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Doświadczenie zawodowe zdobyła poprzez aktywne uczestnictwo w projektach wolontariackich, m.in. udział w studenckim pogotowiu lekcyjnym w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ELEOS.

Jestem osobą pogodną, kreatywną i ciekawą świata, stale podnoszącą kwalifikacje. W pracy z dziećmi stosuje elementy pozytywnej dyscypliny.