Justyna Popowska

Tytuł magistra uzyskałam na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie w Białymstoku. Dodatkowo dla podniesienia swoich kwalifikacji, a także umiejętności biorę udział w różnych szkoleniach i kursach: m.in: TUS, Bajkoterapia, Kodowanie na dywanie. Konsekwentnie dążę do realizacji postawionych przez siebie celów.

Zależy mi na tym, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Rozwijały się w atmosferze szacunku i życzliwości. Bardzo angażuję się w swoją pracę, a kontakt z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Jestem osobą odpowiedzialną i empatyczną.