Joanna Ilewska

Stopień magistra zdobyła na kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W latach 2012-2015 była członkiem Koła Młodych Wolontariuszy w ramach, którego przygotowywała imprezy okolicznościowe w białostockich przedszkolach i szkołach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w jednym z białostockich żłobków, a także wiele lat pracując jako niania.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty, m. in.: „Przepis na dobrą zabawę – skuteczne projektowanie zajęć dydaktycznych”, „Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym”, „Krótkie zabawy na przerwy między zajęciowe”, „Aktywni kreatywni: zoom na kreatywność”, „Eksperymentowanie w różnych obszarach aktywności dziecka jako cecha nowej podstawy programowej w przedszkolu”, „Budowanie dobrych relacji nauczyciel-rodzic w szkole i przedszkolu”, „Gruby – grubasek, chudy – chudasek’ – gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „1,2,3 – play with me! – propozycje zabaw z wykorzystaniem języka nowożytnego (j.angielski) w przedszkolu”, „Winter here and there! Propozycje zabaw z wykorzystaniem języka nowożytnego (j. angielski) w przedszkolu”, „Let’s meet animals – propozycje zabaw z wykorzystaniem języka nowożytnego (j. angielski) w przedszkolu”, „Let’s play colours – pomysły na proste zabawy z kolorami do wykorzystania na zajęciach języka nowożytnego – j.angielski”, „Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie”. 

W pracy cechuje się cierpliwością, zorganizowaniem i odpowiedzialnością. Do każdego dziecka staram się podchodzić indywidualnie. Organizuje ciekawe i kreatywne zabawy celem dostarczenia jak najwięcej wiadomości o otaczającym świecie.