Rekrutacja

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 27 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 27 marca 2023 r. do godziny 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.30 marca 2023 r. o godzinie 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).do 3 kwietnia 2023 r. do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.4 kwietnia 2023 r. o godzinie 15.00
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 26 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 16 czerwca 2023 r. do godziny 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.20 czerwca 2323 r. o godzinie 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).do 22 czerwca 2023 r. do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.23 czerwca 2023 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja 2023/2024

Informujemy, iż rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024  rusza

od 04.01.2023r.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z naszą ofertą!

Szczegóły:

+48 663 001 150 

pspnwsp@gmail.com