Rekrutacja

Przedszkole działa na zasadach przedszkola samorządowego.

Placówka zapewnia bezpłatne nauczanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie (07:30 – 12:30).

Wysokość opłaty za pobyt dziecka poza czasem wymienionym wyżej wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka/opiekunowie prawni wypełniają w formie
elektronicznej na stronie: https://rekrutacje-bialystok.pzo.edu.pl/ od 26 lutego 2024 r.

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Postępowanie rekrutacyjne
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 26 lutego 2024 r. do 8 marca 2024 r. do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 25 marca 2024 r. do godziny 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.28 marca 2024 r. o godzinie 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).do 4 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.5 kwietnia 2024 r. o godzinie 15.00
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 27 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. do godziny 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 17 czerwca 2024 r. do godziny 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.19 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w postaci pisemnego oświadczenia).do 21 czerwca 2024 r. do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.24 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Informujemy, iż rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025  ruszyła  08.01.2024r – zostały ostatnie wolne miejsca!

Czesne wynosi 150 zł miesięcznie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z naszą ofertą!

Szczegóły:

+48 663 001 150 

pspnwsp@gmail.com