Magda Dziewiątkowska

Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Tytuł Specjalisty Terapii Ręki I i II stopnia uzyskała w 2018 roku. Aktualnie absolwentka studiów podyplomowych  „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, oraz „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Systematycznie doskonali  swoją wiedzę i umiejętności w celu podniesienia efektywności działań edukacyjnych, jakości swojej pracy, a w konsekwencji wykorzystania nabytych umiejętności dla dobra dziecka i przedszkola.

Celem działań nauczyciela jest zrównoważony i wszechstronny rozwój dzieci. Na co dzień stara się motywować dzieci do podejmowania nowych działań, dodaje im odwagi i wiary w siebie. Uważa, że towarzyszenie dzieciom w odkrywaniu siebie i świata to droga pełna wyzwań, ale także ogromnej satysfakcji. Najdrobniejsze sukcesy podopiecznych przynoszą jej wiele radości i wzruszeń. Stara się być dla dzieci nie tylko nauczycielem, ale również przyjacielem. Stwarza warunki, aby dzieci uczyły się i bawiły w przyjaznej atmosferze bo w takiej atmosferze najłatwiej osiągać sukcesy.

Prywatnie mama, która doskonale rozumie troski i obawy rodziców o prawidłowy rozwój ich dzieci. W pracy kreatywna, cierpliwa, ciekawa świata,  lubiąca dobre książki i podróże.