Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy rodziców, przedszkolaków oraz nauczycieli!

Telefony zaufania – Ministerstwa Edukacji i Nauki

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Ministerstwo Edukacji i Nauki zwróciło się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w szkole załączonej informacji o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Zależy nam, aby w ramach kampanii informacyjnej w szkołach i placówkach, do dzieci i młodzieży dotarła informacja o infoliniach, które im pomagają.

Justyna Popowska

Tytuł magistra uzyskałam na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Terapia pedagogiczna na Uniwersytecie w Białymstoku. Dodatkowo dla podniesienia swoich kwalifikacji, a także umiejętności biorę udział w różnych szkoleniach i kursach: m.in: TUS, Bajkoterapia, Kodowanie na dywanie. Konsekwentnie dążę do realizacji postawionych przez siebie celów.

Zależy mi na tym, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Rozwijały się w atmosferze szacunku i życzliwości. Bardzo angażuję się w swoją pracę, a kontakt z dziećmi sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Jestem osobą odpowiedzialną i empatyczną.

 

Nowa forma naliczania opłat od 01.09.2023 r.

Szanowni Państwo, informujemy iż od dn. 01.09.2023 r. w Przedszkolu Świat Zucha obowiązuje nowa formuła naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka. Obecnie opłaty będą naliczane tylko za dni obecne. Płatności wysłane zostaną na podane adresy mailowe po zakończonym miesiącu. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc wpłaty. Nr konta pozostaje bez zmian (80 8063 0001 0100 0240 5618 0001). Płatności dokonujemy do 10 dnia następnego miesiąca.

Wyjątkowo:

W miesiącu wrześniu opłaty otrzymają tylko dzieci kontynuujące naukę w naszym przedszkolu.

Nowe dzieci otrzymają rozliczenie za wrzesień 2023 dopiero w październiku 2023 r.

Przypominamy, iż obowiązujące stawki w roku szkolnym 2023/2024 to:

*wyżywienie 15,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

*pobyt w przedszkolu 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę (07:30-12:30 pobyt bezpłatny)

O nieobecności dziecka informujemy każdego dnia do godziny 08:00 pod numerem tel: 607-697-520

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Agata Masłowska

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku pedagogika rewalidacyjna.

Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku m.in. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, webinariach.

W codziennej pracy staram się wprowadzać ciepłą oraz przyjazną atmosferę. Jestem osobą otwartą, pogodną i uśmiechniętą. W wolnej chwili lubię czytać książki oraz wykonywać rękodzieło artystyczne.