Zmiana kwoty czesnego i wyżywienia od 01.09.2023 r.

Dyrektor Szkoły „Świat Ucznia”  w Białymstoku informuje, iż z dniem 01.09.2023 r. ulega zmianie wysokość stawki czesnego i wyżywienia.

Stawka całodziennego wyżywania będzie wynosić 15 zł.

Wysokość czesnego dla uczniów klas 1-5 będzie wynosić 150 zł miesięcznie.

W przypadku uczęszczania do szkoły trójki rodzeństwa i więcej, czesne będzie wynosić 100 zł miesięcznie.