Zmiana stawki żywieniowej i pobytu od 01.09.2023r.

Dyrektor Przedszkola „Świat Zucha”  w Białymstoku informuje, iż z dniem 01.09.2023 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej i pobytu dziecka w przedszkolu. 

Stawka całodziennego wyżywienia wynosić będzie 15,00 zł. za trzy  posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) . 

Wysokość opłaty za pobyt  wynosić będzie 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę (5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej jest bezpłatna).

Wysokość opłat za pobyt w przedszkolu naliczana jest według Uchwały NR  LXXI/970/23  Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r.

Podniesienie opłaty za wyżywienie wynika z faktu znacznego wzrostu cen artykułów spożywczych.