Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

Nauka w przyjaznych warunkach

Świat Ucznia PSP w Białymstoku to szkoła, w której solidne podstawy oraz dbanie o przyszłość Uczniów poprzez wielostronny rozwój jest główną misją. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych i profesjonalną opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Jesteśmy placówką, która wyszła naprzeciw oczekiwaniom Uczniów i ich Rodziców, prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 17.00.

W przyjaznych i komfortowych warunkach (20 osobowe klasy) Uczniowie zdobywają podstawy kształcenia, które będą procentować na dalszej drodze edukacyjnej.

W ramach dodatkowych lekcji zapewniamy zajęcia umuzykalniające, których celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na muzykę. Dzieci mają możliwość poznawania świata muzyki poprzez zabawę.

Uczniowie kształtują sprawność fizyczną podczas zajęć sportowych z elementami piłki nożnej prowadzonych przez profesjonalnych trenerów z Kinder Coach.

Kochamy Roboty to kolejna propozycja zajęć dodatkowych dzięki, którym Nasi Uczniowie rozwijają swoje zdolności i umiejętności w obszarze programowania. Dodatkowo uczą się koncentracji i logicznego myślenia podczas nauki gry w szachy.

Uczniowie uczęszczają również na zajęcia nauki pływania, na basen który znajduje się blisko szkoły przy ul. Zwycięstwa.

Priorytetem jest również dbałość o poprawną mowę Uczniów podczas zajęć z logopedą.

W ramach godzin pracy świetlicy odbywają się dodatkowe zajęcia związane z zainteresowaniami uczniów np. koło plastyczne, teatralne, dodatkowy język angielski.

Nad umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymi czuwa psycholog i pedagog, a także w swojej ofercie posiadamy zajęcia z terapii integracji sensorycznej.

Nauczyciele w pracy dydaktyczno–wychowawczej kierują się dobrem uczniów, troszcząc się o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Realizujemy autorskie programy edukacyjne co dodatkowo wzbogaca proces kształcenia. Szkoła współpracuje również z lokalnymi instytucjami kształtując właściwą postawę moralną i obywatelską.

Uczniowie Świata Ucznia PSP w Białymstoku mogą korzystać z pełnego wyżywienia – śniadania, obiadu, podwieczorku.