Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

 zapisane jako WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

 I ETAP KSZTAŁCENIA, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I – III

oraz

II ETAP KSZTAŁCENIA KLASY IV-VIII

pobierz plik