Hetmańska 8,
Białystok, 15-727

Kategoria:

 

 

 

 

……………………………………                                       

             (imię i nazwisko rodzica)

…………………………………….

                 (adres zamieszkania)

……………………………………………

                      (numer telefonu)                                                                        

                                                                                                                                         Białystok, dn. ………………

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                              Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej

mgr Adam Jakoniuk

 

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka ...............................................................................................do Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku, do klasy pierwszej.

           Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.       

…………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)